Προστασία ηλικιωμένων ατόμων

Σε πολλές περιπτώσεις οι ρυθμοί της καθημερινότητας και οι αυξημένες υποχρεώσεις έχουν αναγκάσει πολλούς να εμπιστευθούν τη μέριμνα των αγαπημένων τους ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω σωματικής/νοητικής αδυναμίας σε τρίτα άτομα.

Δυστυχώς όμως, είναι συχνά τα περιστατικά απαράδεκτης συμπεριφοράς ή/και σε συνδυασμό με χρήση βίας, και προσπάθειας εξαπάτησης των ατόμων τρίτης ηλικίας από ανθρώπους που έχουν προσληφθεί για την φροντίδα τους. Σίγουρα συγκλόνησαν τα πρόσφατα περιστατικά που βγήκαν στη δημοσιότητα από γηροκομεία και κατ'οίκων υπηρεσίες με απαράδεκτες και κακοποιητικές συμπεριφορές φροντιστών προς ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα.

Τι μπορεί να κάνει όμως ένας ιδιωτικός ερευνητής προς αποφυγή περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων; Το βασικότερο που μπορεί να σας διασφαλίσει ο ιδιωτικός ερευνητής είναι το ιστορικό του εκάστοτε φροντιστή, με το τι ισχύει για το παρελθόν του και κατά πόσο ισχύουν τα στοιχεία και η εμπειρία που σας έχει παρουσιάσει πριν προχωρήσετε να τον/την προσλάβετε. Αντίστοιχες έρευνες μπορούν να γίνουν και για γηροκομεία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να έχετε άμεσα, έγκυρα και απόλυτα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα έρευνας για τα άτομα που περιβάλλουν τα αγαπημένα σας άτομα μεγάλης ηλικίας.

Διάφορες μορφές κακοποίησης: 

Σωματική κακοποίηση

Οι μορφές σωματικής κακοποίησης περιλαμβάνουν βίαιη συμπεριφορά με συνέπεια την πρόκληση πόνου ή τραυματισμού σε ένα άτομο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημάδια είναι εμφανή.

Λεκτική κακοποίηση

Η λεκτική κακοποίηση συχνά δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή σε τρίτους, για το ίδιο το θύμα όμως λειτουργεί παράλληλα και σαν ψυχολογική πίεση και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διανοητική βλάβη με τη μορφή φόβου, άγχους, απώλειας όρεξης κλπ.

Σεξουαλική κακοποίηση

Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει σεξουαλική επαφή (και μη) κάθε είδους. Αυτός ο τύπος κακοποίησης είναι κοινός σε γηροκομεία, σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή σε σπίτια όταν οι ηλικιωμένοι είναι ευάλωτοι εξαιτίας της μειωμένης σωματικής ή πνευματικής τους κατάστασης.

Εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση συνήθως αφορά οικονομικά περιστατικά εξαπάτησης και περιλαμβάνει την παράνομη ανάληψη χρημάτων, την αρπαγή περιουσιακών στοιχείων και γενικά την προσπάθεια να αποκομίσουν από τον ηλικιωμένο άτομο σημαντικά οφέλη για δικό τους συμφέρον.

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σας προβληματίσει και να σας ενεργοποιήσει, είναι αν παρατηρήσετε αλλαγές στην προσωπικότητα ή συμπεριφορά ενός ηλικιωμένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις συντρέχει λόγος και ενδέχεται να σχετίζεται με τις παραπάνω καταστάσεις.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας με σκοπό να εξακριβωθούν οι υπάρχουσες συνθήκες, να ανακαλύψετε εάν αγαπημένα σας πρόσωπα έχουν πέσει θύματα εκβιασμού ή εκμετάλλευσης και αν υπάρχει περίπτωση ο δικός σας ηλικιωμένος άνθρωπος να έχει πέσει θύμα οποιουδήποτε είδους κακοποιητικής συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούμε τα στοιχεία της έρευνας και μαζί βρίσκουμε τις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θέτοντας ως κύριο μέλημα την προστασία και ασφάλεια του ηλικιωμένου ατόμου σας.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.