Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση προσώπων αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες υποθέσεις ερευνών. Αφορά περιπτώσεις προσώπου ή προσώπων που θέλετε να παρακολουθήσουμε και μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, επαφές, επικοινωνίες, συναλλαγές και συναναστροφές που έχουν συγκεκριμένα άτομα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στα γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών του κ. Καζάκη ειδικευόμαστε στην παρακολούθηση προσώπων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διαθέτουμε μεγάλο δίκτυο συνεργατών και σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης με τον πιο άρτιο και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που μας επιτρέπει να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε υπόθεση. Με διακριτικότητα και εχεμύθεια, συλλέγουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχεία που χρειάζεστε για το άτομο που μας έχετε υποδείξει.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.