Εντοπισμός μέσω GPS

Ο εντοπισμός μέσω GPS αναφέρεται στη διαδικασία εντοπισμού με τη χρήση  συσκευής GPS.  Το GPS (Global Positioning System), δηλαδή το Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (γνωστό και ως Σύστημα Γεωεντοπισμού), είναι το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, ακίνητου ή κινούμενου χρήστη, το οποίο μπορεί να παράσχει ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτυπωθούν με γραφική παράσταση.

Η χρήση συστήματος εντοπισμού μέσω GPS γίνεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς και απαγορεύται  η χρήση αυτής της υπηρεσίας για αθέμιτους λόγους (βάσει του νόμου 3206/2003, ΦΕΚ 298 / Α / 23.12.2003).

Το γραφείο μας, πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απαιτητική υπόθεση έρευνας και κρίσιμες καταστάσεις, διαθέτει σύγχρονες συσκευές GPS, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούνται μέσω υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο.
 

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.