Εντοπισμός κινητού τηλεφώνου

Ο εντοπισμός ενός κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός και μας επιτρέπει να εντοπίσουμε την ακριβή θέση που έχει εκπέμψει σήμα η συσκευή κινητής τηλεφωνίας συγκεκριμένου ατόμου, με τη βοήθεια του παρόχου και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή μέσω του GPS.

Η υπηρεσία εντοπισμού κινητού τηλεφώνου μέσω του στίγματος που αυτό δίνει, αν και έχει διαδικασία και χρειάζεται η συμβολή των αρχών για να ενεργοποιηθεί, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια, ειδικά για άτομα που έχουν εξαφανιστεί και έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις εξαφάνισης, απαγωγής, κακοποίησης, αρπαγής ανηλίκων παρά τη θέλησή τους, κλπ.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.