Δικαστικές έρευνες

Οι δικαστικές έρευνες ανεβάζουν τον πήχη των ιδιωτικών ερευνών καθώς απαιτούν ανώτερου επιπέδου διεξοδική έρευνα με συλλογή στοιχείων που φέρουν νομική βάση και πλήρη τεκμηρίωση, βοηθώντας τα μέγιστα το έργο της δικαιοσύνης. Παράλληλα, ο ιδιωτικός ερευνητής είναι το κατάλληλο άτομο για τον εντοπισμό μαρτύρων όταν υπάρχει αδυναμία εύρεσής τους.

Συλλογή στοιχείων για δικαστικές διαμάχες

Συχνό είναι όμως και το φαινόμενο της δικαστικής διαμάχης, ειδικά όταν η υπόθεση αφορά περίπτωση κληρονομικών ζητημάτων. Το γραφείο μας αναλαμβάνει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (έγγραφα, αποδείξεις περί γνησιότητας) που θα συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσής σας.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση που απαιτεί έρευνα και συλλογή στοιχείων σας απασχολεί, και εμείς θα σας προσκομίσουμε τεκμηριωμένα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.