Δικαιώματα ενοικιαστών

Είσαστε ενοικιαστής και υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που είναι ενάντια στη δικαιώματά σας; Ίσως και να είναι όντως έτσι!

Αναμφισβήτητα, η σχέση ιδιοκτήτη και ενοικιαστή περιλαμβάνει υποχρεώσεις και δικαιώματα, τα οποία είναι νομικώς κατοχυρωμένα μέσω του αστικού δικαίου. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότεροι ενοικιαστές προχωρούν στην υπογραφή συμβολαίου που τους δίνεται από τον μισθωτή δίχως να έχουν γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μισθωτές ή οι ένοικοι να αποποιούνται των ευθυνών τους ή να επωμίζονται υποχρεώσεις άλλων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Detectives Athina 24h μπορούμε να αναλάβουμε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής σας αρνείται να αναλάβει τις υποχρεώσεις τους ή δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα σας. Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, αφού μελετήσουν την υπόθεση μπορούν να σας καθοδηγήσουν υπεύθυνα με συνέπεια και επαγγελματισμό στην προάσπιση των δικαιωμάτων σας και κατ΄επέκτασιν στην επίλυση των προβλημάτων σας.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.