Διαδικτυακός εκφοβισμός

Ένα φαινόμενο που δυστυχώς έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στις μέρες μας, είναι η εμφάνιση της σχολικής βίας και όλων των ειδών εκφοβισμού (ευρύτερα γνωστό ως 'Bullying), όπου κάποια παιδιά μπαίνουν στο 'στόχαστρο' μιας ομάδας άλλων μαθητών ή/και εξωσχολικών ατόμων που ασκούν βια και πάσης φύσεως εκφοβισμό πάνω τους. Εάν παρατηρήσετε αλλαγή συμπεριφοράς στο παιδί και αποστροφή από τα μαθήματα ή τις δραστηριότητές του, ενδέχεται να βιώνει μια τέτοια συμπεριφορά.

Το γραφείο μας υπεύθυνα και διακριτικά αναλαμβάνει τέτοιες ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς να γίνεται αντιληπτή η έρευνα μας από τρίτους.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.