Ανάκτηση διεγραμμένων δεδομένων

Σε αρκετές έρευνες έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με κατεστραμμένα αρχεία και αποθηκευτικά μέσα, καθιστώντας την πρόσβαση στα δεδομένα και τα αρχεία που περιείχαν προβληματική. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικός και κρίσιμος παράγοντας η ανάκτηση δεδομένων.

Η ανάκτηση δεδομένων, είναι η διαδικασία της διάσωσης και επεξεργασίας των δεδομένων από αρχεία κατεστραμμένα, χαλασμένα, απαράδοτα ή από δευτερεύοντα μη προσβάσιμα μέσα αποθήκευσης, όταν δεν είναι δυνατή η κανονική πρόσβαση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η ανάκτηση δεδομένων, έχουμε να κάνουμε με μια κύρια πηγή δεδομένων που δεν έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας και έχουν διαγραφεί κατά λάθος ή εσκεμμένα από το σύστημα αρχείων ενός υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου ή φορητού δίσκου ή άλλης πηγής αποθηκευτικού χώρου, εξακολουθούν όμως να παραμένουν στον δίσκο αποσπασματικά.

Η ανάκτηση δεδομένων αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για έναν ιδιωτικό ερευνητή που διεξάγει έρευνες για οικονομικές απάτες, για σημαντικές πληροφορίες και σημαντικά ηλεκτρονικά αρχεία, αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν διαγραφεί.

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Detectives Athina 24h διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό και υπερσύγχρονο εξοπλισμό που μπορούν να ανακτήσουν διεγραμμένα δεδομένα από ηλεκτρονικά μέσα, υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα. Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε υπόθεση ανάκτησης δεδομένων που σας απασχολεί.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.