Παρακολούθηση ανηλίκων

Αναμφισβήτητα η πιο κρίσιμη ηλικία στα παιδιά είναι όταν μπαίνουν στην εφηβεία. Έχουν την τάση να ανεξαρτητοποιηθούν και να συμπεριφέρονται σαν ενήλικες, συνήθως όμως με μεγάλο ρίσκο καθώς έχουν άγνοια για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε τους επιλογή. Σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση και η επικοινωνία που έχουν οι γονείς με το παιδί, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις το παιδί επιλέγει να αποκρύπτει στοιχεία ή να μη δέχεται τις συμβουλές των γονέων ή κηδεμόνων του.  

Είναι το στάδιο που αρχίζει και χτίζει το δικό του φιλικό περιβάλλον, αρχίζει να ανακαλύπτει τις δυνάμεις του και να διαμορφώνει την προσωπικότητα του. Πολύ σημαντικό όμως είναι να γνωρίζετε ποια άτομα είναι σε αυτό το περιβάλλον του, τι δραστηριότητες έχουν και πόσο το επηρεάζουν. Από τους μεγαλύτερους κινδύνους των εφήβων στις μέρες μας είναι είτε να μπλέξουν με άτομα με παραβατική συμπεριφορά (πχ σύσταση εγκληματικής ομάδας) είτε να τους προσεγγίσουν ακατάλληλα άτομα με ναρκωτικά.

Ο καταλληλότερος τρόπος να διαπιστώσετε τι ισχύει είναι μέσω μιας ισχυρής ομάδας έμπειρων ιδιωτικών ερευνητών, που μπορούν να παρακολουθήσουν αθόρυβα και διακριτικά το παιδί, να εξακριβώσουν σε ποιους χώρους κινείται και με ποια άτομα συναναστρέφεται, να έχουν τρόπους να προσεγγίσουν ομάδες που κινούνται επικίνδυνα και να συλλέξουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ληφθούν στη συνέχεια τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του κάθε έφηβου.
 

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.