Βιομηχανική κατασκοπεία

Βιομηχανική κατασκοπεία είναι η με ανεπιθύμητους τρόπους κλοπή επιχειρηματικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, η υπεξαίρεση επιχειρηματικών σχεδίων/στοιχείων και οι κατασκοπευτικές επιθέσεις.

Υπάρχουν ωστόσο τρόποι που μπορεί μια επιχείρηση να προστατευτεί από τέτοιου είδους επιζήμιες ενέργειες βιομηχανικής κατασκοπείας, εφαρμόζοντας μια σειρά από αντίμετρα που θα θωρακίσουν την ασφάλειά της.

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην θωράκιση της ασφάλειας μεγάλων επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οργανισμών, με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένους συνεργάτες που μπορούν να προστατέψουν αποτελεσματικά και τη δική σας επιχείρηση.

Τελευταία ενημέρωση: 04 Μαΐου 2022. Αρχισυνταξία: AM Kazakis.